Unit 6

     

Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho bạn học về đồ vật gì yêu cầu mang cùng đồ gì không yêu cầu mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Unit 6

(Nghe và đọc.)

Making arrangements for a trip

Mai"s mum: What are you doing, Mai?

Mai: I"m preparing for a trip lớn the Temple of Literature & the Imperial Academy.

Mai"s mum: Oh, I see. You know that it"s a famous historic and cultural place.

Mai: Of course, Mum.

Mai"s mum: Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Viet Nam.

Mai: Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the danh mục of the things I plan to take with me.

Mai"s mum: Let me have a look. ... You definitely don"t need an umbrella. It"s winter and there"s not much rain.

Mai: Will it be cold?

Mai"s mum: Yes, it"s a good idea to take warm clothes.

Mai: I see.

Mai"s mum: The Temple of Literature is a beautiful place. It"s surrounded by trees & contains many interesting things. You"d better take the camera.

Mai: I will, Mum.

*

a. Read the conversation again and answer the questions

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is Mai going to visit? 

(Mai đang đi thăm dòng gì?)

2. What is the Imperial Academy?

(Học viện hoàng gia là gì?)

3. When was it founded?

(Nó được thành lập và hoạt động khi nào?)

4. Where is it located?

(Nó nằm tại đâu?)

5. Why is Mai going to take warm clothes?

(Tại sao Mai sẽ sở hữu áo ấm?)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Mẹ Mai: Con đang làm cái gi vậy Mai?

Mai: Con đang sẵn sàng cho chuyến đi đến quốc tử giám và Quốc Tử Giám.

Mẹ Mai: Ồ, người mẹ biết. Con biết đó là một trong nơi văn hóa lịch sử nổi tiếng đấy.

Mai: Dĩ nhiên nhỏ biết nhưng mẹ.

Mẹ Mai: Con có biết nó được thiết kế vào cố kỷ trang bị 11 không? văn miếu được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Mai: Có ạ, chúng bé đã học tập được điều ấy ở ngôi trường ạ. Mẹ, đấy là danh sách các thứ cơ mà con dự tính mang theo.

Mẹ Mai: Để người mẹ xem... Con chắc chắn là không cần dù đâu. Hiện giờ là ngày đông và không có không ít mưa.

Mai: Trời sẽ lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, mang theo áo nóng là ý xuất xắc đó.

Mai: Con biết rồi ạ.

Mẹ Mai: Văn Miếu là một nơi đẹp. Nó được phủ bọc bởi cây và chứa được nhiều đồ thứ thú vị. Con cần mang theo máy chụp hình.

Mai: Con sẽ mang thưa mẹ.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. She"s going to visit the Temple of Literature – the Imperial Academy.

(Cô ấy sẽ thăm văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám.)

2. It"s the first university in Viet Nam.

(Nó là ngôi trường đại học thứ nhất ở Việt Nam.)

3. In the 11th century. / About one thousand years ago.

(Cách đây khoảng 1000 năm hoặc vào thay kỷ sản phẩm công nghệ 11.)

4. In the centre of Ha Noi.

Xem thêm: Soạn Bài Thơ Bánh Trôi Nước Ngữ Văn 7 Vnen Bài 7: Bánh Trôi Nước

(Ở trung vai trung phong Hà Nội.)

5. Because it will be cold.

(Bởi vày trời đang lạnh.)


Bài 1b

b. Read the conversation again. Complete the table.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa. Ngừng bảng sau.)


Lời giải đưa ra tiết:

Things Mai needs to take & reasons why 

(Đồ nhưng mà Mai cần phải kèm kẹp mang theo và lí chính do sao)

Things Mai doesn’t need lớn take & reason why not 

(Đồ nhưng mà Mai không cần mang theo và nguyên nhân tại sao)

warm clothes - it will be cold 

(quần áo nóng - trời đã lạnh)

camera - She can take photos of interesting things.

(máy chụp ảnh - chụp hình mọi thứ thú vị)

an umbrella - the weather is cold và doesn’t have much sunlight or rain. 

(cây cho dù - khí hậu lạnh với không có tương đối nhiều ánh phương diện trời hoặc mưa)


Task 2. Imagine that you are going to take a trip to lớn a temple or a pagoda.

(Tưởng tượng rằng bạn sẽ có chuyến đi đến một ngôi thường hoặc ngôi chùa.)

a. Look at the table và tick (√) the items you would lượt thích to take with you.

(Nhìn vào bảng và đánh dấu (√) các mục bạn có nhu cầu mang theo bên mình.)

1. Blanket

 

2. Warm clothes

 

3. Tent

 

4. Bottled water

 

5. Ball

 

6. Umbrella

 

7. Camera

 

8. Smartphone phone

 

9. Food

 

10. Compass

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Blanket (mền/chăn)

 

2. Warm clothes (quần áo ấm)

 

3. Tent (lều)

 

4. Bottled water (nước đóng góp chai)

5. Ball (quả bóng)

 

6. Umbrella (cây dù/ chiếc ô)

7. Camera (máy chụp hình)

 

8. điện thoại phone (điện thoại di động)

9. Food (thức ăn)

 

10. Compass (la bàn)

 

Bài 2b

b. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip and explain why. You can use the following suggestions. 

(Làm câu hỏi theo cặp. Cho chính mình biết về bố món đồ các bạn sẽ mang theo cho chuyến đi và lý giải lý do. Bạn có thể sử dụng các lời khuyên sau.)

Example:

I"ll take warm clothes because it"ll be cold.

(Tôi sẽ mang quần áo nóng vì trời đang lạnh.)

I"ll need/take__________ because______________.

I"d lượt thích to take__________because______________.

Lời giải đưa ra tiết:

- umbrella: I will take an umbrella because it will be sunny.

(cây dù/ chiếc ô: Tôi sẽ cần mang theo một cây dù cũng chính vì trời vẫn nắng.)

- bottled water: I’d like to take bottled water because I will be thirsty.

(nước đóng chai: Tôi ý muốn mang theo nước đóng chai cũng chính vì tôi sẽ khát nước.)

- điện thoại phone: I will take a sản phẩm điện thoại phone because I will use it to contact my friends.

(điện thoại di động: Tôi sẽ sở hữu theo một điện thoại cảm ứng thông minh di động cũng chính vì tôi sẽ sử dụng nó để liên lạc các bạn bè.)


Bài 2c

c. Work in pairs. Give advice to lớn your partner about what lớn take & what not khổng lồ take on the trip. Give reasons.

(Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho chính mình học về đồ gì buộc phải mang và đồ gì không nên mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do.)

Example:

A: I want lớn take a trip lớn Sa Pa. 

(Mình mong muốn đi du lịch đến Sa Pa.)

B: You"d better take warm clothes because it"s cold.

(Bạn phải mang quần áo nóng vì trời sẽ lạnh.)

You"d better take ___________because________________.

It"s a good idea lớn take ___________because___________.

You won"t need___________because___________.

It"s not necessary khổng lồ take ___________because___________.

Lời giải chi tiết:

- You’d better take camera because the landscape is very beautiful for you khổng lồ take photos there.

(Bạn nên mang theo đồ vật chụp hình chính vì phong cảnh sống đó siêu đẹp để có thể chụp hình.)

- It’s a good idea to lớn take bottled water because you can be thirsty.

(Ý kiến tốt khi với theo nước đóng chai vị vì bạn cũng có thể khát nước.)

- You won’t need the umbrella because it will not rain.

(Bạn không cần phải kèm kẹp mang theo dù chính vì trời sẽ không mưa.)

- It’s not necessary lớn take blanket because you can use the blanket of hotel.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 12: Đoạn Văn Nghị Luận Về Lòng Tốt Trong Cuộc Sống (Những Bài Văn

(Bạn không cần mang theo chăn vì vì bạn có thể dùng chăn của khách hàng sạn.)


Task 3. Imagine that your class is planning a trip to lớn Huong Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how khổng lồ make arrangements for the trip. Then fill in the table.

(Tưởng tượng rằng lớp các bạn sẽ lên chiến lược cho một chuyến du ngoạn đến chùa Hương. Tuân theo nhóm. Hỏi và trả lời những thắc mắc về cách thu xếp cho chuyến đi. Kế tiếp điền vào bảng.)