Tên gọi đầu tiên của đoàn tncs hồ chí minh

     

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

*

• từ bỏ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương .

Bạn đang xem: Tên gọi đầu tiên của đoàn tncs hồ chí minh

• trường đoản cú 1937 - 1939: Đoàn bạn trẻ Dân công ty Đông Dương.

• từ bỏ 11/1939 - 1941: Đoàn bạn trẻ phản đế Đông Dương.

• từ bỏ 5/1941 - 1956: Đoàn bạn teen cứu quốc Việt Nam.

• tự 2/1970 - 11/1976: Đoàn bạn teen lao đụng Hồ Chí Minh.

• từ bỏ 12/1976 mang đến nay: Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.

Những cầm cố hệ thanh niên kế tiếp nhau vẫn chiến đấu gan dạ vì hòa bình tự bởi vì của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xóm hội đã liên tiếp lập bắt buộc những chiến công xuất dung nhan và trưởng thành vượt bậc.

LỊCH SỬ VỀ TÊN GỌI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Mỗi chặng đường lịch sử dân tộc của dân tộc, Đoàn TNCS tp hcm có những bề ngoài đấu tranh với những trách nhiệm đặt lên bậc nhất khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn vẫn được thay đổi, cụ thể như sau:

1.Đoàn bạn trẻ Dân nhà Đông Dương

Tháng 5/1935, chiến trận Nhân dân Pháp được ra đời và tiếp nối giành được phần lớn phiếu vào cuộc thai cử Quốc hội mon 6/1936. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ phái tả lên núm quyền sống Pháp. Căn cứ tình tiết tình hình thế giới và vào nước, tháng 7/1936, họp báo hội nghị T.Ư Đảng sẽ định đi xuống đường lối, phương thức tổ chức với đấu tranh biện pháp mạng vào thời kỳ mới.

Nhiệm vụ của Đảng với nhân dân ta hôm nay là tập trung mũi nhọn chiến đấu chống bầy phản rượu cồn thuộc địa và tay sai, đòi các quyền trường đoản cú do, dân chủ, nâng cao đời sống. Bởi vậy, Đảng chủ trương lập trận mạc Nhân dân phản bội đế sau biến thành mặt trận Thống độc nhất vô nhị Dân chủ. Họp báo hội nghị BCH T.Ư Đảng họp mon 7/1936 sẽ ra mọi quyết định quan trọng nhằm bức tốc sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động TN. Theo đó, vào thời kỳ bí quyết mạng từ nửa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn bạn trẻ Cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn bạn trẻ Dân nhà Đông Dương phù hợp với trọng trách chính trị qua những nghị quyết của Đảng như trên đang nêu. Đoàn tuổi teen Dân chủ vận động công khai, có cơ quan báo mạng riêng, đó là các tờ “Bạn dân”, “Thế giới”, “Mới” xây dừng ở cả tía miền khu đất nước. Đoàn đã tạo ra đội ngũ của chính mình gồm hàng vạn đoàn viên, đấu tranh kiên trì dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp nối truyền thống vinh hoa của Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 – 1935).

Ngoài bài toán phát hành báo, tổ chức triển khai Đoàn còn lập những Hội phát âm sách, Hội văn nghệ, Hội thể thao, nhất là hình thành những nhóm phân tích chủ nghĩa Mác. Các tác phẩm chủ yếu trị, văn học của C.Mác. F.Angghen, V.I.Lênin, Goocki… như: “Tuyên ngôn Đảng cùng sản”, “Tư bản”, “Nhà nước là gì?”, “Người mẹ”… tương tự như các cuốn sách do các chiến sĩ cùng sản vn viết như: “Vấn đề dân cầy” của Qua Ninh và Vân Đình, “Mác xít phổ thông” của Hải Triều với Thơ Tố Hữu được đông đảo đoàn viên, thanh niên hân hoan đón đọc.

Được sự quan tâm của những Xứ ủy Đảng, trào lưu TN và tổ chức triển khai Đoàn được củng cố, phát triển sâu rộng, có khối hệ thống từ cơ sở lên đến tỉnh, thành và xứ.

Tuy nhiên, đến tháng 9/1939, đại chiến quả đât lần thứ 2 bùng nổ. Thực dân Pháp thẳng tay thi hành thiết yếu sách bọn áp, to bố phong trào đấu tranh của những tầng lớp nhân dân với TN ta. Tổ chức Đoàn buộc phải trở lại hoạt động bí mật.

2. Đoàn bạn teen Phản đế Đông Dương

Tháng 11/1939, T.Ư Đảng họp hội nghị lần trang bị 6 trên Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định). NQ hội nghị nhấn mạnh dạn giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bậc nhất của CMGP dân tộc, là nhiệm vụ hàng đầu của cm Đông Dương. Họp báo hội nghị chủ trương lập mặt trận Thống nhất dân tộc bản địa Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết rộng rãi các thế hệ nhân dân, các giai cấp và dân tộc bản địa ở Đông Dương để tấn công đổ đế quốc Pháp cùng tay sai của chúng.

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn giới trẻ Dân chủ Đông Dương với tên mới là Đoàn bạn teen Phản đế Đông Dương tiếp diễn sự nghiệp vinh quang của các tổ chức TNCS với TNDC trước đây. Đoàn đã thi công được các đại lý ở nông thôn, trong xí nghiệp sản xuất và các trường học. Trong thực trạng mới, tổ chức Đoàn hoạt động bí mật và được tổ chức chặt chẽ. đều ĐVTN Dân chủ được test thách, lựa chọn và đưa thành ĐVTN làm phản đế, những hội viên TN trong những tổ chức TN đa dạng được giao những công tác thích hợp để thử thách bồi dưỡng.

Tháng 9/1940, phát xít Nhật xâm lấn Đông Dương. Từ trên đây nhân dân việt nam một cổ hai tròng, bị hai quân thù là phát xít Nhật và thực dân Pháp thuộc thống trị. Mà lại nhân dân việt nam và nắm hệ thanh niên việt nam thời kỳ này không chịu tắt hơi phục: tháng 9/1940, khởi nghĩa Bắc sơn nổ ra; mon 11/1940, khởi nghĩa nam Kỳ nở rộ với sự xuất hiện thêm lần đầu tiên lá Cờ đỏ Sao Vàng; tháng 1/1941, nổ ra cuộc binh phát triển thành ở đồn Chợ Rạng và đồn Đô Lương.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 6 Sgk Toán Lớp 5 Quy Đồng Mẫu Số Các Phân Số Lớp 5 Và Cách Giải

Các tổ chức triển khai Đoàn TN Dân chủ tiếp đến là Đoàn bạn teen Phản đế đã vận động thanh niên đi đầu trong số cuộc đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang từng phần, báo hiệu một thời kỳ mới: chuẩn bị tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành thiết yếu quyền về phần mình nhân dân.

3. Đoàn bạn teen cứu quốc Việt Nam

Tháng 11/1940, hội nghị TƯ Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) trong những số đó có phần nói về: “Vấn đề tổ chức những đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết hội nghị ghi: “Vì cơ chế của Đảng ta hiện tại là chính sách cứu quốc do đó mục đích những hội quần bọn chúng cũng xoay về vấn đề cứu quốc là cốt yếu…… vn thanh niên cứu quốc từ nay là đoàn thể của vớ thảy bạn teen từ 18 đến 22 tuổi mong muốn tranh đấu tấn công Pháp, đuổi Nhật”.

Tháng 5/1941, hội nghị lần thiết bị 8 của TƯ Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) bởi Nguyễn ái Quốc, thay mặt của thế giới cộng sản tập trung và nhà trì. Họp báo hội nghị đã nêu một quyết chổ chính giữa sắt đá: “Trong lúc này, nếu không xử lý được sự việc dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, thoải mái cho cục bộ dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc bản địa còn chịu đựng mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận ách thống trị đến vạn năm cũng ko đòi lại được”.

Để tập hợp cồn viên các tầng lớp nhân dân vực lên đánh xua đuổi phát xít Pháp - Nhật, Hội nghị đưa ra quyết định thành lập vn Độc lập liên minh (Gọi tắt là Việt Minh) và các Hội cứu vớt quốc, trong những số ấy có: Đoàn thanh niên Cứu quốc - việt nam - một tổ chức của rất nhiều thanh niên yêu nước tiếp tục sự nghiệp của các tổ chức giới trẻ do Đảng ta với lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập và chỉ huy trước đó.

Hội nghị TƯ Đảng lần sản phẩm 8 có chân thành và ý nghĩa lịch sử to lớn lớn. Hội nghị đã dứt việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược vào thời kỳ mới. Họp báo hội nghị đã nêu rõ vai trò, trọng trách của Đoàn TN cứu vớt quốc trong cao trào đương đầu của giải tỏa dân tộc. Trong suốt đoạn đường dài từ bỏ 1941 – 1956, Đoàn TNCQ việt nam đã đóng góp to lớn, nhắc cả quyết tử xương máu, thuộc dân tộc vùng dậy trong bí quyết mạng tháng Tám, lập phải Nhà nước Dân chủ, cộng hòa - đơn vị nước Dân người chủ dân trước tiên ở Đông phái nam á. Tháng 2/1950, Đại hội Đoàn giới trẻ Cứu quốc nước ta được triệu tập tại địa thế căn cứ địa binh cách Việt Bắc. Đây là Đại hội đại biểu toàn quốc thứ nhất của Đoàn, có trên 400 đại biểu của tía miền đất nước. Sau đó, Đoàn đã chuyển vận đoàn viên, TN đi tiếp đoạn đường hơn 9 năm đao binh đầy gian khổ, hy sinh đóng góp thêm phần xứng đáng tạo nên sự một Điện Biên chấn cồn địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc (7/1954), hợp tác xây dựng hậu phương lớn XHCN nghỉ ngơi miền Bắc, đưa ra viện cho biện pháp mạng giải hòa miền Nam.

4 - Đoàn thanh niên Lao cồn Việt Nam

Tháng 7/1954, chủ quyền đợc lập lại bên trên miền Bắc, căn cứ vào tình trạng và trọng trách mới, Bộ bao gồm trị T.Ư Đảng trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ trơng thay tên Đoàn TNCQ việt nam thành Đoàn TNLĐ vn và xây đắp Đoàn TNLĐ việt nam thành một đội chức thực thụ có tính năng là lực lợng dự trữ cùng cánh tay của Đảng.

Quyết nghị có đoạn viết: “Đảng ta là Đảng Lao cồn Việt Nam. Việc Đoàn TNCQ vn đổi tên thành Đoàn TNLĐ nước ta sẽ làm cho thanh niên thêm phấn khởi, thêm đính bó cùng với Đảng và vì thế càng quyết vai trung phong phấn đấu đến cùng dới ngọn cờ của Đảng”.

Về đặc điểm của Đoàn TNLĐ Việt Nam, Quyết nghị nêu: “Đoàn TNLĐ nước ta là một tổ chức quần chúng tiên tiến của TN Việt Nam, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Đảng. Đoàn TNLĐ việt nam là trờng học của công ty nghĩa Mác-Lênin của thanh niên, là vị trí bồi dỡng lực lợng dự trữ của Đảng, là cánh tay tiến hành mọi cơ chế của Đảng”. Quyết nghị của Đảng vẫn vạch rõ trọng trách của Đoàn trong thời kỳ mới và đặt ra kế hoạch thiết kế Đoàn là:

1. Đảm bảo tính chất tiên tiến của Đoàn… Không hấp thu ồ ạt và tập thể. Chỗ nào chưa bao gồm đủ điều kiện đổi thương hiệu Đoàn thì không đổi.

2. Khiến cho ĐVTN tất cả một dìm thức đúng mực về Đoàn TNLĐ Việt Nam. Bài toán kết nạp sum vầy hoặc đổi tên Đoàn bắt buộc trên cơ sở tự nguyện, tự giác của TN.

3. Kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện những trọng trách công tác chủ yếu trớc mắt bởi Đảng đề ra… vấn đề xây dựng Đoàn TNLĐ nước ta cần có tác dụng một cách gồm lãnh đạo và gồm kế hoạch rõ ràng cho từng vùng…”.

Quyết nghị nêu kết luận: “Việc thay tên Đoàn TNCQ vn thành Đoàn TNLĐ nước ta là một vấn đề rất quan trọng có ảnh hởng tới sự việc xây dựng một trào lưu thanh niên vững mạnh trong toàn quốc, đến việc trở nên tân tiến cơ sở Đảng vào quần bọn chúng lao rượu cồn và việc xong xuôi những nhiệm vụ cách mạng hiện nay nay. Các cấp ủy Đảng cần nắm rõ đờng lối vận động thanh niên của Đảng, trực tiếp lãnh đạo tiến hành nghị quyết này”.

5 - Đoàn bạn trẻ Lao rượu cồn Hồ Chí Minh

Nghị quyết nêu rõ: “… Thể theo ý thích của vắt hệ trẻ việt nam và đề xuất của Đoàn TNLĐ Việt Nam”. BCH T.Ư Đảng Lao động vn Quyết định:

- Đoàn TNLĐ vn nay là Đoàn TNLĐ hồ Chí Minh

- Đội TNTP việt nam nay là Đội TNTP hồ Chí Minh

- Đội Nhi đồng việt nam nay là Đội Nhi đồng hồ Chí Minh

Tổ chức Đoàn và tổ chức đội được với tên bác là vinh dự phệ lao, đôi khi là nhiệm vụ nặng nài nỉ trước Tổ quốc với nhân dân. Đoàn ta được sở hữu tên chưng Hồ càng nắm rõ mục đích và tính chất của Đoàn là đội đón đầu chiến đấu của TN, mũi nhọn tiên phong phấn đấu mang lại lý tưởng biện pháp mạng cao siêu của Đảng và bác Hồ là độc lập, dân tộc bản địa và chủ nghĩa xóm hội.

6. Đoàn giới trẻ cộng sản hồ Chí Minh

Tháng 4-1975, chiến dịch hồ nước Chí Minh lịch sử hào hùng đã xong xuôi thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Học Sinh Cuối Cấp, Những Bài Hát Hay Nhất Về Thời Học Sinh

Được có tên Đoàn bạn teen cộng sản tp hcm là vinh dự với tự hào lớn của toàn bộ cán bộ sum họp nước ta.