Theo Như Tiếng Anh Là Gì

     

Trong tiếng Anh giao tiếp có khôn xiết nhiều cách để có thể gửi ra chủ ý hoặc lời dìm xét. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tò mò các mẫu câu nhận xét bởi tiếng anh hoặc câu phạt biểu ý kiến thường gặp nhất trong tiếp xúc hàng ngày.

Bạn đang xem: Theo như tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Theo như giờ anh là gì


*

Học cách nhận xét bằng tiếng Anh trong tiếng Anh giao tiếp

Danh sách số đông từ và nhiều từ hay sử dụng khi phát biểu chủ ý hoặc nhấn xét:

Stating your Opinion (Đưa ra ý kiến)

It seems lớn me that … (Với tôi, bên cạnh đó là..)

In my opinion, … (Theo ý kiến tôi thì…)

I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của mình là/ Tôi chú ý nhận sự việc này là).

My personal view is that … (Quan điểm của riêng rẽ tôi là…).

In my experience … (Theo kinh nghiệm của tôi thì…).

As far as I understand / can see … (Theo như tôi hiểu thì…)

As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi).

As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ từ bỏ nhừng gì tôi biết thì…).

I might be wrong but … (Có thể tôi sai nhưng…).

If I am not mistaken … (Nếu tôi ko nhầm thì…).

I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

It is claimed that … (Tôi tuyên ba rằng…).

I must admit that … (Tôi phải chấp nhận rằng…).

I cannot deny that … (Tôi ko thể phủ nhận rằng….).

I can imagine that … (Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng nuốm này….).

I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ mang lại là…).

Personally, I think … (Cá nhân tôi suy nghĩ rằng….).

That is why I think … (Đó là nguyên nhân tại sao tôi nghĩ về rằng…).

I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc hẳn rằng rằng….).

I am not sure/certain, but … (Tôi không chắc nhưng…).

I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không cứng cáp lắm do tôi không biết rõ ràng tình huống như vậy nào).

I have read that … (Tôi đã đọc được rằng…).

I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang đắn đo về việc…).

I have no opinion in this matter. (Tôi không có ý con kiến gì về việc này).

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

The fact is that …(Thực tế là…)

The (main) point is that … (Ý chính ở chỗ này là…).

This proves that … (Điều này minh chứng rẳng…).

What it comes down to lớn is that … (Theo số đông gì được để lại thì…)

It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

It is certain that … (Tất nhiên là….).

One can say that … (Có thể nói là…).

It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

There is no doubt that … (Không còn ngờ vực gì nữa….)

Agreement (Biểu lộ sự đồng ý)

There are many reasons for … (Có không hề ít lý bởi vì cho….).

There is no doubt about it that … (Không còn ngờ vực gì về việc….).

I simply must agree with that. (Đơn giản tôi chỉ tất cả thể đồng ý về việc đó).

I am of the same opinion. (Tôi cũng có chung ý kiến như thế).

I am of the same opinion as the author. (Tôi cũng có cùng chủ kiến với tác giả).

I completely/absolutely agree with the author. (Tôi trả toàn chấp nhận với tác giả).

Qualified Disagreement (Biểu lộ sự không ưng ý một bí quyết dè dặt)

It is only partly true that… (Có thể nó đúng một phần…).

I can agree with that only with reservations. (Tôi hơi chấp nhận với điều này…).

That seems obvious, but … (Có vẻ như mọi vấn đề đã rõ ràng, nhưng…).

That is not necessarily so. (Điều chính là không cần thiết vì vậy…).

It is not as simple as it seems. (Điều kia không đơn giản và dễ dàng như chúng ta tưởng).

Under certain circumstances … (Trong một thực trạng đặc biệt…).

Xem thêm: Game Rung Nhiet Doi - Phần Mềm Khám Phá Rừng Nhiệt Đới

Disagreement (Biểu lộ sự bội nghịch đối)

The problem is that … (Vấn đề ở đây là…)

I (very much) doubt whether … (Tôi nghi hoặc rằng…).

This is in complete contradiction lớn … (Điều này hoàn toàn mâu thuẫn…).

What is even worse….. (Điều này còn hoàn toàn có thể tệ sợ hãi hơn…).

I am of a different opinion because … (Tôi có ý kiến hoàn toàn trái ngược vì….)

I cannot tóm tắt this / that / the view. (Tôi không tồn tại cùng cách nhìn với bạn).

I cannot agree with this idea. (Tôi không đồng ý với chủ kiến này).

What I object lớn is … (Cái cơ mà tôi niềm nở là….).

Unlike the author I think … (Không hệt như tác giả, tôi nghĩ…)

Linking Arguments (Những trường đoản cú nối vào lập luận)

First of all, I think … (Trước hết, tôi nghĩ…).

Not only that, but I also think that … (Không chỉ như vậy mà tôi còn suy nghĩ rằng…).

Not only are they …, they are also … (Chúng không đều ….mà còn…).

They are not …, nor are they … (Chúng không…, và cũng không….)

There are various/several/many reasons for this. (Có không ít lý bởi cho điều này).

First, … / Firstly, … (Đầu tiên là…)

Second, … / Secondly, … (Thứ nhì là…).

Moreover, … / Furthermore, … / In addition, …(Hơn nữa, …Xa rộng nữa…, cung cấp đó….).

Another significant point is that … (Một điểm đặc biệt nữa là….).

Finally, … (Cuối thuộc là…).

On the one hand, … On the other hand, … (Một phương diện thì…., còn mặt khác thì….).

In contrast khổng lồ this is … (Đối lập với vấn đề đó là….).

Because of … (Bởi vì….)

That is why … (Đó là nguyên nhân tại sao…)

After all, … (Cuối cùng là….)

The reason is that … (Lý vị là….).

The result of this is that … (Kết quả của vấn đề đó là….)

Another aspect/point is that … (Một chi tiết khác/ điểm khác là…).

It is because … (Đó là vì….).

Although it is true that … it would be wrong khổng lồ claim that … (Mặc dù thực sự là ….nhưng nó cũng hoàn toàn có thể là sai khi tuyên tía rằng….).

That may sometimes be true, but … (Thỉnh thoảng thì điều này cũng đúng nhưng….)

One could argue that …, but … (Có thể biện luận rằng….nhưng….).

Providing Examples (Đưa ra ví dụ)

Take for example (the case of) … (Hãy đem một vài ba ví dụ…).

Look at … (Hãy quan sát vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi giới thiệu một ví dụ).

Take for example (the case of) … (Hãy mang một vài ba ví dụ…).

Look at … (Hãy quan sát vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi đưa ra một ví dụ).

Additions and Conclusion (Thêm tin tức và giới thiệu kết luận)

Most probably … (Có thể là…).

It appears to be … (Dường như là…).

It is important khổng lồ mention that…(Cũng rất đặc biệt quan trọng khi nhắc đến…).

As I already indicated … (Như tôi sẽ đề cập đến…).

In other words…. (Nói giải pháp khác thì….).

I am most concerned about …(Tôi vồ cập nhất đến …).

I should like to repeat once again that … (Tôi hy vọng nhắc lại một đợt nữa rằng…).

I should lượt thích to emphasise that … (Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề rằng….).

I would (just) like to showroom …. (Tôi ước ao thêm vào….).

So all in all I believe that… (Sau tất cả, tôi tin rằng….).

Xem thêm: Từ Tiếng Anh Của Ống Ruột Gà Tiếng Anh Là Gì ? Ống Xoắn Ruột Gà Tiếng Anh Là Gì

Weighing the pros & cons, I come to the conclusion that … (So sánh thân mặt được cùng mặt mất, tôi đi đến kết luận rằng….).