THIS THAT THESE THOSE LÀ GÌ

     

Chắc hẳn các bạn khi học tiếng anh đã từng có lần thắc mắc lúc nào chúng ta sử dụng this/that và bao giờ chúng ta dùng these/those phải không như thế nào ?. Bài viết hôm nay công ty chúng tôi sẽ trình diễn các dùng của những đại từ chỉ định this/that/these/those với những xem xét khi áp dụng chúng.

Bạn đang xem: This that these those là gì


INTRODUCTION(Giới thiệu)

5 phút thạo 4 đại từ hướng dẫn và chỉ định this-that-these-those

Definition (Định nghĩa) this/that/these/those

This, that, these với those là những từ chỉ định trong giờ Anh. Chúng ta dùng chúng để chỉ ra bạn và vật dụng được nhắc đến và cho tất cả những người nghe tư tưởng về khoảng cách gần xuất xắc xa so với người nói.

This cùng that dùng cho danh trường đoản cú số ít và danh từ ko đếm được.These cùng those sử dụng cho danh từ bỏ số số nhiều.

Meaning (Ý nghĩa):

– This = singular, near: này, loại này, phía trên (gần)– That = singular, far: đó, chiếc đó, điều đó (xa)– These = plural, near: số nhiều của THIS (gần)– Those = plural, far: số các của THAT (xa)

*
Đại từ hướng dẫn và chỉ định this/that/these/those

USAGE(Cách dùng)

1.Pointing lớn people / things (dùng nhằm chỉ ngƣời / vật)- This và these: dùng để làm chỉ người hoặc thứ ở gần bạn nói hoặc viết.

This đi với rượu cồn từ số ít, bổ nghĩa cho 1 ngƣời hoặc một vật.– These đi với rượu cồn từ số nhiều, té nghĩa cho những ngƣời hoặc vật.Ex:– This book belongs khổng lồ him.– These are my brothers.That và those: dùng để chỉ tín đồ hoặc vật ở xa fan nói hoặc viết.– That đi với danh từ bỏ số ít.– Those đi với danh trường đoản cú số nhiều.Ex:That woman is a professor.– Those are computers.

2. Time phrase (cụm tự chỉ thời gian):

This / these hoàn toàn có thể sử dụng để nói tới thời gian gần đây và that / those chỉ thời gian ở xa.Ex:Do you remember that spring we all went khổng lồ Florida?Those were the days.

– Để ngụ điều nào đó đang xảy ra hoặc đang rất được đề cập tới, bọn chúng tathường sử dụng that.Ex:What was that noise? ~ I didn‘t hear anything.Tiếng ồn sẽ là gì vậy? ~ Mình gồm nghe thấy gì đâu.

– Để ngụ điều gì đấy sắp sửa xảy ra hoặc điều chúng ta sắp nói,chúng ta áp dụng this.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this/that, please?Xin chào? Laura nghe đây. đến hỏi ai vậy ạ?

– từ this hay được dùng làm mô tả thời gian và ngày trongtương lai hoặc thời hạn / ngày tại lúc này như: morning,afternoon, evening, week, month, year.Ex:Eric is in Germany all this week.Eric đã ở Đức cả tuần này.

This morning / afternoon, this spring / summer / autumn đề cập mang lại quá khứ (nếu fan nói đã nói vào cuối ngày / vào thời gian cuối mùa).Ex:Johan seemed very happy this afternoon.Chiều nay, Johan đ hết sức hạnh phúc.

3. Referring khổng lồ people (đề cập đến người)

– This dùng để giới thiệu một tín đồ nào đó, còn that được dùng đểxác định một ai đó.

Xem thêm: Đặc Điểm Tâm Lí Của Học Sinh Tiểu Học Sinh Đầu Cấp Và Cuối Cấp Tiểu Học

Ex:Jaky, this is my friend Shaly.Jaky, đấy là bạn tôi – tên là Shaly.

Is that your brother over there?Anh trai của cậu đằng kia phải không?

– Trong bài toán nghe và trả lời điện thoại họ dùng:+ this để trình làng mình là ai.+ this hoặc that nhằm hỏi bạn bên tê đầu dây.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this / that, please?Xin chào? Laura nghe đây. đến hỏi ai vậy ạ?

4. Phân chia sẽ đọc biết hay thông tin mới

– bọn họ thường dùng that thế cho the để share kiến thức, kể một câu chuyện nào kia hoặc lý giải vấn đề cho những người nghe.– chúng ta dùng this vắt cho a / an để chỉ điều gì đó quan trọng hoặc trong thời điểm hiện tại, giới thiệu nhân vật new hoặc chi tiết mới vào câu chuyện cho tất cả những người nghe.Ex:You know that old siêu thị on the corner? Well, they‟re going to lớn turn it into a restaurant.This guy knocked on the door and asked if I wanted new windows.

Bài tập sử dụng những đại từ hướng đẫn this/that/these/those

1. Điền vào chỗ trống thực hiện this/that/these/those để xong các câu bên dưới

1. Can you bring me ____magazine, I want to read it before I go to bed.2. My mother likes____ vase, the one over there. She said she bought it at the bazaar.3. ____batteries in my hand are the most powerful.4. I never liked____ silk flowers, the ones they sell on the bridge.5. ____are my children’s toys, I am surprised they are in that basket.6. Here, take____ pill & you will feel better by the morning.7. It’s very delicious! In fact,____ is the best spaghetti I have had in my life.8. Take the wheel, I am going to take a look at____ noise in the back.9. ____shoes are so old, I didn’t even know they were there.10. I don’t feel comfortable at ____place, I think I will go home.

Đáp án:

1. That2. That3. These4. Those5. Those6. This7. This8. That9. Those10. This

2. Thay đổi từ dạng số không nhiều sang số nhiều hoặc số nhiều sang số ít như trong những ví dụ bên dưới đây.

a. This exercise is easy.These exercises are easy.

b. Those socks are Sara’s.That sock is Sara’s.

c. These flowers are on the floor.That flower is on the floor.

___________________________

1. Is this bed comfortable?

2. Is that Eleni’s English book?

3. These are not my toys.

4. These boxes are Ana’s.

5. Is that jacket Roy’s?

6. Are these dictionaries Andre’s?

7. Those are mine.

8. This building is very old.

9. This is a good exercise.

Xem thêm: Xe Cơ Giới Là Gì? Làn Xe Cơ Giới Là Gì ? 3 Điều Chủ Xe Cơ Giới Cần Chú Ý Khi Đi Đường

10. These are the old dresses.

Đáp án

1. Are these beds comfortable2. Are those Eleni’s English books3. This is not my toy4. This box is Ana’s5. Are those jackets Roy’s6. Is this dictionary Andre’s7. That is mine8. Those buildings are very old9. These are good exercises10. This is the old dress