Tiệm cắt tóc tiếng anh là gì

     
Tiệm giảm tóc giờ đồng hồ Anh là hair salon, phiên âm là ˈheə ˌsæl.ɒn. Tiệm cắt tóc là cửa hàng mà mọi bạn đến để giảm tóc và chế tác kiểu, dường như một số tiệm còn có trang điểm, làm cho móng.

Bạn đang xem: Tiệm cắt tóc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Tiệm giảm tóc giờ anh là gì

Tiệm giảm tóc giờ đồng hồ Anh là hair salon, phiên âm là /ˈheə ˌsæl.ɒn/. Tiệm giảm tóc là cửa hàng mà mọi tín đồ đến để cắt tóc và chế tạo kiểu, ngoài ra một số tiệm còn có trang điểm, làm móng.


*

*

Barber /ˈbɑːrbər/: Thợ giảm tóc.

Hairdresser /ˈherdresər/: Thợ có tác dụng tóc.

Stylist /ˈstaɪ.lɪst/: Nhà chế tác mẫu.

Clipper /ˈklɪpər/: Tông đơ.

Scissors /ˈsɪzərz/: Kéo.

Straight razor /streɪt ˈreɪzər/: Dao cạo.

Comb /koʊm/: Lược chải tóc.

Curling tongs /ˈkɜːrlɪŋ tɔːŋz/: Lô uốn nắn tóc.

Cut /kʌt/: giảm tóc.

Hair cap /her kæp/: mũ trùm tóc.

Hair video /her klɪp/: Kẹp tóc.

Hair curler /her ˈkɜːrlər/: thứ uốn tóc.

Hair straightener /her ˈstreɪtnər/: Máy choạc tóc.

Hairdryer /ˈherdraɪər/: vật dụng sấy tóc.

Hair steamer /her ˈstiːmər/: máy hấp tóc.

Hair spray bottle /her spreɪ ˈbɑːtl/: lọ xịt nước.

Hair wash chair /her wɔːʃ tʃer/: Ghế gội đầu.

Xem thêm: Khám Phá Màu Sắc Sữa Mẹ Màu Gì Là Tốt, Sữa Mẹ Có Vị Gì, Màu Gì Là Bình Thường

Hairdressing cape /ˈherdresɪŋ keɪp/: khăn choàng cắt tóc.

Mẫu hội thoại giờ đồng hồ Anh tương quan đến tiệm cắt tóc:

Hi, how may I help you?

Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chính mình không?

I want to lớn have my hair cut.

Tôi mong mỏi cắt mái tóc của tôi.

Okay, please sit down here.

Được, mời ngồi xuống đây.

Thank you.

Cám ơn.

Which style do you want?

Bạn muốn kiểu nào?

Please make it shorter.

Làm ơn cắt cho nó ngắn hơn.

How short is fine?

Ngắn từng nào thì ổn?

To the shoulder.

Đến vai.

Let me grab another mirror. Here you go, how does it look?

Để tôi với gương không giống đến cho bạn. Của người tiêu dùng đây, trông nó nắm nào?

It looks so good, thank you very much, keep the change.

Trông cực kỳ tuyệt, cám ơn khôn cùng nhiều, hãy duy trì tiền thừa.

Thank you, I hope to see you again.

Cám ơn, tôi mong muốn sẽ chạm chán lại chúng ta lần sau.

Thanks, goodbye.

Cám ơn, tạm thời biệt.

Xem thêm: Sinh Năm 1989 Là Mệnh Gì ? Tuổi Kỷ Tỵ Hợp Tuổi Gì, Màu Gì? Hợp Với Tuổi Nào

Bài viết tiệm cắt tóc giờ đồng hồ Anh là gì được tổng hợp vị giáo viên trung chổ chính giữa tiếng Anh olympicmyviet.com.vn.