Tiền Thưởng Tiếng Anh Là Gì

     

Sẵn sàng du học tập – mọi khái niệm như chi phí lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng tất cả nghĩa không giống nhau, chính vì vậy được thể hiện bởi những từ ngữ khác nhau trong tiếng Anh. Rất nhiều từ vựng cùng ví dụ sau đây để giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả khi làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoại trừ giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên làm thêm xung quanh giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả thời hạn và thường theo tháng, đựơc qui định trong hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường trả theo tuần, đặc biệt là cho những quá trình làm mướn phổ thông, không buộc phải qua bằng cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phụ cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại. Bên cạnh ra, “allowance” còn được dùng để làm chỉ khoản tiền tiêu vặt phụ huynh thường cho bé cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Pkk43 Nhựa Thông Có Dẫn Điện Không, Kỹ Năng Sử Dụng Mỏ Hàn

Tôi nhận ra tiền trợ cấp từng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, tiền phần trăm doanh thu bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng siêng cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng kèm thêm tiền thưởng năng suất thao tác cho bọn chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền máu kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ khi Jenny thành lập chúng tôi bắt đầu để dành tiền về sau con nhỏ nhắn học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Xem thêm: Phân Tích Chất Thép Và Chất Tình Trong Bài Thơ Chiều Tối (5 Mẫu)

Các ông chủ đề xuất trả chi phí trợ cung cấp thôi việc sau khoản thời gian một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp