TIÊU THỔ KHÁNG CHIẾN LÀ GÌ

     

Những ngày đầu toàn quốc đao binh chống thực dân Pháp, để đối phó với kẻ thù vượt trội về lực lượng, vũ khí, trang bị, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lôi kéo toàn dân thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”.

Bạn đang xem: Tiêu thổ kháng chiến là gì


Đây là giải pháp được thực hiện khi quân địch có sức tiến công mạnh, bằng phương pháp tự triệt phá công ty cửa, con đường sá, mong cống, công trình kiên cố, kho tàng, các đại lý vật chất không dịch chuyển được... Nhằm ngăn chặn bước tiến và không cho địch tận dụng làm đồn, bốt...

Từ khi tao loạn toàn quốc chưa nổ ra, những địa phương đã gây ra kế hoạch, kim chỉ nam cần phá. Cỗ Tổng Tham mưu thành lập trung đoàn công binh, do đồng minh Hoàng Đạo Thúy chỉ huy, gồm nhiệm vụ nghiên cứu và phổ cập kinh nghiệm “tiêu thổ”, tổ chức triển khai những tuyến đường từ thủ đô hà nội đi những hướng.

Các liên khu hầu như lập tiểu ban phá hoại, định rõ phạm vi, nhiệm vụ của từng vùng, từng đơn vị; kết hợp bộ đội với dân quân nhằm mục tiêu huy động lực lượng, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các bước “tiêu thổ”.

Xem thêm: Nhằm Thẳng Quân Thù Mà Bắn Là Câu Nói: "Nhắm Thẳng Quân Thù Mà Bắn" Là Của Ai?

*
*
*
*
Hiện trường thực hiện chiến lược “tiêu thổ chống chiến” năm 1946 tại thủ đô hà nội Hà Nội. Ảnh bốn liệu 

Ở ngoại thành, nông dân thực hiện “vườn không nhà trống” dự phòng địch tấn công nống ra. Các địa phương như: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, nam giới Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Cũng triệt để tiến hành chiến lược “tiêu thổ phòng chiến”, đựng giấu, phân tán tài sản, lập kho dự trữ lương thực, thực phẩm; đắp ụ đất, dựng chướng ngại vật trên những tuyến giao thông chính, độc nhất vô nhị là những quốc lộ; làm cho kè ngang sông, chống cản buổi giao lưu của tàu, ca nô địch nhằm mục tiêu ngăn chặn, cản trở bước tiến của giặc... 

Thực hiện kế hoạch “tiêu thổ kháng chiến”, đầy đủ ngày đầu binh đao tuy còn ít nhiều hạn chế bởi vì thiếu kinh nghiệm về phương diện chỉ đạo, tổ chức triển khai nhưng sẽ thể hiện niềm tin yêu nước của các tầng lớp nhân dân với ý chí “Thà hy sinh toàn bộ chứ một mực không chịu mất nước, một mực không chịu đựng làm nô lệ”.

Nhiều thành phố, thị xã trở thành bình địa, những cầu cống, mặt đường sá bị phá sập không chỉ biểu thị sức mạnh khác thường của nhân dân ta ngoại giả khiến kẻ thù phải tởm sợ; đôi khi tạo tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương, cơ chế kháng chiến của Đảng, bác Hồ.

Xem thêm: New Văn Dĩ Tải Đạo Thi Dĩ Ngôn Chí Là Gì, Ý Nghĩa, Nghĩa Của Thi Dĩ Ngôn Chí Văn Dĩ Tải Đạo

Chiến lược “tiêu thổ kháng chiến” khiến ra khó khăn cho thực dân Pháp, có tác dụng chậm cách tiến công của giặc. Đặc biệt, tại Hà Nội, tác dụng của chiến lược này đóng góp phần giam chân địch, tạo đk để các cơ quan đầu óc của Đảng, chính phủ nước nhà và các bộ, ngành dịch chuyển lên Chiến khu vực Việt Bắc an toàn.