TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10

     
... Nhau của những sinh thiết bị thuộc giới nấm với giới thực vật dụng là: A. Đều có lối sinh sống tự dưỡng B. Đều sống cố định C. Đều gồm lối sống hoại sinh D. Khung hình có cấu trúc đơn bào hay nhiều bào 7. Sinh đồ dùng nào ... Sống thực hiện đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi từ 20 đến 25: Động đồ dùng nguyên sinh nằm trong giới (I) là gần như sinh đồ gia dụng (II), sống (III). Tảo trực thuộc giới (IV) là phần nhiều sinh đồ vật (V), sống ... Khởi sinh 2. Vi trùng là dạng sinh vật dụng được xếp vào giới như thế nào sau đây? A. Giới nguyên sinh B. Giới thực thiết bị C. Giới khởi sinh D. Giới động vật 3. Đặc điểm của sinh đồ thuộc giới khởi sinh...


Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 10

*

*

... Về tối ưu mang đến sinh trưởng vi sinh thiết bị là mức ánh sáng mà ở đó :a. Vi sinh vật bước đầu sinh trưởng b. Vi sinh vật ban đầu giảm sinh trưởng c. Vi sinh đồ gia dụng dừng sinh trưởng d. Vi sinh vật sinh trưởng ... Nhân đôi b. Sinh sản dựa vào nguyên liệu của tế bào nhà c. Sinh sản hữu tính d. Sinh sản tiếp hợp quăng quật 4,5,65(B) là :a. Hoại sinh b. Cùng sinh c. Kí sinh đề xuất d. Kí sinh ko bắt ... A, b, c các đúng 2. Bề ngoài sống của vi rut là :a. Sống kí sinh không bắt buộc b. Sinh sống hoại sinh c. Sống cộng sinh d. Sống kí sinh buộc phải 3. Đặc điểm sinh sản của vi rut là:a. Sinh sản...
*

... Phương trình m2x + 3 52x + 3 tất cả nghiệm là:A. ∀x B. X 25−D. X > 2320 10. với cái giá trị làm sao của m thì bất phương trình mx + m 8 4,372 177
*

*Xem thêm: Chương 1 Căn Bậc Hai Căn Bậc Ba, Giải Bài Tập Sgk Chương 1: Căn Bậc Hai

31 1,570 0
4 5,374 107
24 2,747 33
28 1,819 16
108 4,566 12Xem thêm: Bài Hát Hận Tình Trong Mưa (Koibito Yo, Lời Bài Hát Hận Tình Trong Mưa