TỬ VI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, and your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng cách (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương cách (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật giải pháp (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want to lớn know specifically about your life, your career, và your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG trong LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character & achievement.Quyết định tính biện pháp và thành quả của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh là gì

2. Cung Phụ mẫu mã (Parent Palace):Describes relation with parents and elders.Mô tả mối quan hệ với phụ huynh và fan lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về cái họ, đời sống trung khu linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả phần lớn vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung quan lại Lộc (Career Palace):The career that suits & the performance.Nghề nghiệp thích phù hợp với đương số và công dụng công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends và surdinates likely.Dạng chúng ta bè, cung cấp dưới của đương số.

Xem thêm: Xin Bác Giải Thích 5 Từ : Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín Là Gì, Xin Bác Giải Thích 5 Từ : Nhân

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move to lớn another place; or social communication.Cho biết bao giờ đương số sẽ dịch rời tới chỗ khác; hoặc về tiếp xúc xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức khỏe chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả chứng trạng tài chính tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết mối quan hệ với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả cuộc sống hôn nhân.

Xem thêm: Ngành Kinh Tế Gia Đình Là Gì ? Ý Nghĩa Của Gia Đình? Gia Đình Là Gì

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số ra làm sao với cả nhà em.

So what vày your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi Keidi

Theo dõi facebook và kênh Youtube của thầy tử vi phong thủy Keidi để nhận ra những chia sẻ mới tuyệt nhất về tử vi phong thủy - tử vi phong thủy - Thời vận

Thầy tử vi phong thủy Keidi chia sẻ về thời vận năm 2022

Các thương mại dịch vụ cơ phiên bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để xem thêm thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc đời (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng thông minh phong thủy

☯️Số thông tin tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN và ĐÀO TẠO THE SUNGATE

1. Những khóa học Tiếng Anh:

2. Tử vi - tử vi phong thủy - kiến tạo logo theo phong thủy: