Bài 31

     
Bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- tập tính là chuỗi bội phản ứng của hễ vật trả lời kích ham mê từ môi trường bên trong hoặc phía bên ngoài cơ thể để động vật tồn tại với phát triển.

- Ví dụ: Chim có tác dụng tổ, kiến sống thành đàn.

*
kimsa88
cf68