WITH RESPECT TO NGHĨA LÀ GÌ

     
With respect to‘ bao gồm từ respect là khía cạnh, cụ thể cụ thể; vì vậy cụm từ này nghĩa là về, đối với, liên quan đến (as regards; with reference to). Dường như nó còn tức là kính trọng, sự tôn trọng
*

Those hunters treated me with respect.

Bạn đang xem: With respect to nghĩa là gì

–>Những thợ săn đó đối xử với tôi với sự tôn trọng.Grandchildren should treat their grandparents with respect.–>Cháu chắt bắt buộc cư xử cùng với ông bà với việc kính trọng.Treat each other with respect, without yelling, hitting.–>Hãy đối xử tôn trọng lẫn nhau không làm cho ồn, đánh nhau.

Xem thêm: Giá Trị Của Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

With respect lớn your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Liên quan đến yêu cầu ngài, tôi đính đương nhiên tài liệu giải thích.I always treat her with respect and never abuse her.–>Tôi luôn luôn tôn trọng cô ấy và không hề bạc đãi cô ấy.

Xem thêm: Bài Thơ Xuất Dương Lưu Biệt Khi Xuất Dương, Lời Bài Thơ Xuất Dương Lưu Biệt (Phan Bội Châu)

With respect to your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông ao ước tìm hiểu, tôi xin gởi kèm phía trên một tờ lăng xê giải thích.Enzymes are usually very specific with respect khổng lồ its substrate.–>Các en-zim thường cực kỳ đặc hiệu so với cơ chất của nó.Despite his incivility, everyone in the march treated him with respect.–>Bất chấp cách biểu hiện bất lịch sự của ông ấy, mọi người trong cuộc chiến đối xử cùng với ông ta khôn cùng tôn trọng.Employees need khổng lồ treat their fellow employees with respect and trust.–>Các nhân viên rất cần phải đối xử với đồng nghiệp trong sự kính trọng cùng tin tưởng.With respect Sir, I think that your information may be wrong.–>Với sự kính trọng ông, tôi nghĩ là tin tức của ông rất có thể sai lạc.With respect, sir. I cannot agree.–>Thưa ngài, xin mạn phép bảo rằng tôi thiết yếu đồng ý.He is very polite with respect to lớn her.–>Anh ta rất kế hoạch sự so với cô ta.I am writing with respect khổng lồ your recent enquiry.–>Tôi viết thư này theo yêu thương cầu vừa mới qua của ông.With respect khổng lồ your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông mong muốn tìm hiểu, tôi xin gởi kèm đây một tờ truyền bá giải thích.This is true with respect khổng lồ English but not khổng lồ French.–>Điều này đúng đối với tiếng Anh chứ không đúng so với tiếng Pháp.Any teacher expects khổng lồ be treated with respect by his or her pupils.–>Thầy cô nào cũng mong được học tập trò kính trọng.With respect to your enquiry about the new pension scheme, I have pleasure in enclosing our leaflet.–>Để vấn đáp ông về chiến lược hưu bổng mới, tôi xin gửi dĩ nhiên đây tờ thông báo của chúng tôi.